Колоничлол

Колончлол нь нэг улс гүрэн өөр бусад ороныг (муж,улс) удирдлагандаа авч хяналтандаа байлгахыг хэлнэ. Ихэвчлэн хүчирхэг хөрөнгөтөй улс орон жижиг ядуу буурай улс орны удирдлагыг гартаа авдаг. Заримдаа империализм гэдэг үг нь колончлол гэдэгтэй хамааралтай хэрэглэгддэг.


1700-1800 онд Британи, Франц, Нидерланд , Испани зэрэг хүчирхэг баян улсууд африк тив, өмнөд америк зэрэг газруудад колони бий болгожээ.

Зарим улс орон өөрийн эзэмшил нутагаа колониор өргөсгөж иргэдээ шинэ газар суурьшуулахад чиглэдэг. Тухайн нутаг дэвсгэр дээр нутгийн уугуул иргэдийг цэрэг зэвсгийн хүчээр түрэмгийлэн чөлөөлүүлдэг. [[өргөтгөх хэсэг}}