Ленкеран (район)

Ленкеран (Lənkəran rayonu), Ленкорань, ЛанкаранАзербайжан улсын 20 түмэн хүнтэй аймаг.

Хэдий аймгийн харъяанаас гадуур боловч Ленкеран хотод аймгийн засгийн газар байдаг.