Ленкеран (хот)

Ленкеран (Lənkəran), Ленкорань, ЛанкаранАзербайжан улсын 8 түмэн хүнтэй улсын хот. Ленкеран аймгаар хүрээлэгддэг.