Монголын мэдээлэл зүйн 10-р олимпиад

1996 он Мэдээлэл зүйн 5-р олимпиад. Ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн сурагчид оюутны мэдээлэл зүйн, програмчлалын олимпиадын 3-ын даваа 4-р сарын 11-16-д Улаанбаатар хотод УБИС, ТИС, МУҮИС зэрэг сургуулиуд дээр амжилттай явагдлаа. Олимпиадад 12 аймаг, 3хотын нийт 31 сурагчид оюун ухаан авьяас чадвараа сорьсноос 4 ньэмэгтэй сурагчид байлаа. Мөн олимпиадын үйл ажиллагаанд сурагчид нь шалгаран оролуож буй хот хөдөөгийн 18 багш оролцлоо. Дорноговь, Говь-Алтай, Ховд, Баян-өлгий, Сэлэнгэ, Булган зэрэг аймгийн сурагчид оролцсонгүй.

Багш

Байр Овог нэр Харьяалал
1 I Ц.Баттогтох Дархан-Уул
2 II Эрдэнэ Улаанбаатар

Сурагч

Байр Овог нэр Авах оноо Авсан оноо Аймаг Сургууль Анги
1 Алт С.Буянхүү 32 25 Увс 3 10
2 Мөнгө Ү.Отгонбаатар 32 20.5 Улаанбаатар 11 10
3 Мөнгө П.Заяабаатар 32 20.5 Завхан Булнай 10
4 Хүрэл Ж.Сансар 32 20 Улаанбаатар 48 10
5 Хүрэл А.Хүдэр 32 17.5 Улаанбаатар 10 7
6 Хүрэл Ч.Оюунчимэг 32 17 Улаанбаатар 51 10


Бүтээлийн уралдаан