Монголын мэдээлэл зүйн 12-р олимпиад

Мэдээлэл зүйн улсын 12дугаар олимпиад 1998 оны 4-р сарын 6-10 өдрүүдэд Улаанбаатар хотод болж өнгөрөв. Өнгөрсөн жилийн нэгэн адил санхүүгийн хүндэрлээс шалтгаалан их дээд сургуулийн оюутны дунд зохиогддог програмчлалын хоёр ангилалт тэмцээн бас явагдсангүй. Энэ удаагийн олимпиадад 20 аймаг, нийслэл хотоос олимпиадын хоёрын даваанд шалгарсан 35сурагч, 25 багш оролцлоо. Энэ удаа Говь-Алтай, Говь-Сүмбэр аймаг оролцсонгүй.

Багш

Байр Овог нэр Харьяалал Авах оноо Авсан оноо
I Ж.Мөнгөнсүх Улаанбаатар 35 35
II Б.Цолмонхүү Увс 35 24
III Д.Шинэхүү Улаанбаатар 35 16

Сурагч

Байр Овог нэр Авах оноо Авсан оноо Аймаг Сургууль
Алт О.Болдбаатар 40 22 Улаанбаатар Мон-Турк
Мөнгө Б.Гэрэлсүрэн 40 19 Улаанбаатар 45
Мөнгө М.Алтанзүрх 40 18 Улаанбаатар 11
Хүрэл Р.Эрдэнэмөнх 40 17 Дархан-Уул Мон-Турк
Хүрэл Д.Ганзориг 40 16 Хэнтий
Хүрэл Ө.Баттулга 40 16 Улаанбаатар 1

Бүтээлийн уралдаан