Нийтийн номын сан

Нийтийн номын сан гэж ихэвчлэн төсвийн хөрөнгөөр байгуулагдсан, олон нийтэд үйлчлэх номын санг хэлнэ. Нийтийн номын санч нь төрийн албан хаагч байх нь элбэг.