Jump to content

Огторгуйн өнцөг

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь
1 стерадиан өнцгийг харуулсан график дүрслэл. Бөмбөлгийн радиусын квадраттай тэнцүү талбайтай бөмбөлгийн гадаргад тулсан огторгуйн өнцөг нь 1 стерадиан юм.

Огторгуйн өнцөг буюу Биет өнцөг нь 3 хэмжээст огторгуйг хэмжих 2 хэмжээст өнцөг юм. Өөрөөр хэлбэл огторгуйн өнцөг нь ямарваа нэгэн цэгээс аливаа биеийн хир том хэмжээтэй харагдахыг хэмждэг юм. Тэмдэглэгээ нь Ω. Олон улсын нэгжийн СИ системийн нэгж нь ср.