РН

рНустөрөгчийн ионы концентрацийг илэрхийлэх хэмжигдэхүүн. рН нь устөрөгчийн ионы сөрөг аравтын логарифмтэй тэнцэнэ. Саармаг орчинд рН = 7, хүчиллэг орчинд pH < 7, шүлтлэг орчинд pH > 7 байдаг.

Сонирхолтой баримт[засварлах | кодоор засварлах]

  • Матрын ходоодны pH 0,5-с бага байдаг.