Риск Энвайрон ХХК

Риск Энвайрон ХХК нь гамшгийн эрсдэлийн болон байгаль орчны үнэлгээ, судалгааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг, Монголын компани юм.

2018 оны 6-р сарын 21-нд Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газраас Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ авч, үйл ажиллагаагаа эхэлсэн.

Үйл ажиллагааны  үндсэн чиглэл[засварлах | кодоор засварлах]

 • Эрсдэлийн тойм судалгаа
 • Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ
  • Уул уурхайн салбарын
  • Үйлдвэр, үйлчилгээний салбарын
 • Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ
  • Уул уурхайн салбарын
  • Дэд бүтцийн салбарын
  • Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэл
  • Үйлчилгээ
 • Менежментийн зөвлөгөө
 • Судалгаа, эрдэм шинжилгээ
 • Геофизикийн суурь судалгаа
 • Зөвлөх үйлчилгээ
 • Төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
 • Гал түймрийн аюулгүй байдал, гамшгаас хамгаалах сургалт
 • Хууль зүйн зөвлөх үйлчилгээ