Сарыесик-Атырау

Сарыесик-Атырау цөл дээрээсээ

Сарыесик-Атырау (хас. Сарыесікатырау) — Казахстаны Алматы мужийн нутагт байгаа элсэн цөл.

Балхаш нуурын өмнөд талын Балхаш-Алакөлийн хотгорт байна.

Баруун талдаа Или, зүүн талдаа Каратал хоёр голоор зааглагдана.

Өмнөд зах нь Зүүнгарын Алатау (Каратал, Аксу, Лепсы) нуруунд тулна.