Том нохой

Их Канис орд
Их Канис орд

Том нохой орд нь өмнөд огторгуйн бүсэд байрладаг. Птолмейн бүртгэсэн 48 ордын нэг ба орчин үеийн 88 ордын нэг юм. Нэр нь латинаар "аврага нохой" гэсэн утгатай. Тэнгэрийн заадас энэ ордын хажуугаар дайрдаг, мөн М41 зэрэг хэд хэдэн оддын бүлэглэл энд байдаг.

Их Канист Сириус хамгийн тод байрлана. Бидэнд тод ажиглагддагийн учир нь манай нарны аймагт ойр оршдог. Эсрэгээр ордын бусад од нь хол оршдог ба илүү тодоор гэрэлтдэг. 1,5-ийн гэрэлтэлттэй Их Эпсилон Канис (Адхара) нь ордын хоёр дахь тод од ба хэт ягаан туяаг бидэнд ойр цацруулагч гол эх үүсвэр юм. Дараагийнх нь цайвар шаргал хэт аврага од Дельта (Вэзэн) 1,8-ийн гэрэлтэлттэй, цайвар хөх аврага Бета 2-ийн гэрэлтэлттэй, цайвар хөх Эта (Алудра) 2,4-ийн гэрэлтэлттэй, Омикрони 3-ийн гэрэлтэлттэй, цайвар хос од Зета (Фуруд) 3-ийн гэрэлтэлттэй. Аврага улаан VY Канис нь шинжлэх ухаанд бүртгэгдсэн хамгийн аврага одны нэг бол мөн нейтрон од RX J0720.4-3125 нь дөнгөж 5км радиустай.