Тунду-са

Тундуса

Тунду-са (сол. 통도사 Tongdosa) — Өмнөд Солонгос улсын Өмнөд Кёнсан аймгийн Чисо уулнаа байгаа буддын хийд юм.

Тундуса бол Солонгосын буддын шашны эрдэнийн гурван хийдийн нэг юм.