Төмөр бетон барилга

Францын барилгын инженер François Hennebique- ийн аргачлалаар барин 1899. 01. 07- нд ашиглалтанд орсон Лайпциг дахь Германы хамгийн эртний хэвлэх үйлдвэрийн барилгын өргөтгөл

Төмөр бетон барилга нь даацын ханатай хийцийн нэг төрөл бөгөөд даралтанд сайн ажилладаг бетон ба татах хүчийг хүлээн авах ган арматурыг ашиглана. Илүү ачаалалтай хэсгүүдэд үнэт метал арматур ба хүчитгэсэн шилэн хуванцар хэрэглэдэг. Төмөр бетоныг хүчитгэсэнийг хүчитгэсэн төмөр бетон гэнэ. Францын цэцэрлэгч Жозев Монье анх даралтанд тэсвэртэй ч таталтанд муу ажилладаг бетоныг арматуртай нийлүүлж, гудамжны цэцгийн сав хийжээ.