Хатан эх

Хатан эх — зарим улсын хааны эхэд олгодог цол байв. Нэг үгээр хэлбэл азийн ард түмэн эх үрийн ачлалтай холбогдуулан хүндэтгэсэн нэрний хэлбэр юм.