Шатрын их мастер

Их мастер (герм. Großmeister ˈɡʁoːsˌmaɪ̯stɐ) гэдэг нь шатрын спортын хамгийн өндөр цол.