Jump to content

Үйлдвэрлэлийн техник

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь
Цөөн тоогоор үйлдвэрлэх авто машины үйлдвэрлэл

Үйлдвэрлэлийн техникт төхөөрөмжүүдийг алдаагүй ажиллуулаx аргууд болон үйлдвэрлэлийн технологи багтах бөгөөд байгалийн хуулиудыг зөв зохистойгоор хэрэглэн байгалиас өгсөн энерги болон түүхий эдийг шинэ бүтээгдхүүн болгон үйлдвэрлэхэд түүний зорилго оршдог.

Үйлдвэрлэлийн техник гэдэг ухагдхуун нь магадгүй 1970-аад он анх гарч ирсэн ба энэ нь машин үйлдвэрлэлийн өргөтгөл ойлголт бөгөөд энэ хоёрын түүхэн холбогдолоос шалтгаалан одоо ч их дээд сургуулиадад хэрэглэдэг. Үнэндээ бол үйлдвэрлэлийн техник гэдэг мэргэжлийн анги нь ерөнхий машин үйлдвэрлэл, үйлдвэрлэх технологи, материал судлал, агаар- болон сансрын техник, ажлын шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэлийн логистик гэх мэт болон өөр олон салбарыг өөртөө агуулж байдаг.

Үйлдвэрлэлийн техник нь төрөл бүрийн үндсэн болон туслах техникийн салбараас бүрдэнэ. Үүнд:

Үндсэн техникийн салбарт:

Tуслах техникийн салбарт:

Инженерийн шинжлэх ухаанд яг тодорхой функцээр нь хуваах боломж бараг байхгүй. Тиймээс үйлдвэрлэлийн техник гэхээр технологи гэдэг үгээр их ойлгоод байдаг гэтэл технологи гэдэг нь үнэндээ цахилгаан техник буюу мэдээлэл зүйд хамаардаг тусдаа салбар. Цаашлаад үйлдвэрлэлийн техникийг өнгөц тодорхойлолт болох техникийн тоноглол болон тоног төхөөрөмжинд хэрэглэдэг ба угтаа энэ нь жирийн л нэг үйлдвэрлэлийн процесс юм. Үүний жишээнд хөгжмийн салбарт дууны техник болон кинонд кино үйлдвэрлэлийн техник гэх мэтээр хэрэглэх явдал юм.