Өт

Өт (лат. Vérmes) — Линнейн анхлан ялгасан, амьтны нэг бүлэг. Өнөөдрийн ойлголтоор хоцрогдсон ангилал гэж үздэг.