UTC+7:20

UTC+7:20 нь Гринвичийн стандарт цагаас 7 цаг 20 минутаар түрүүлж явдаг цагийн бүс юм.

UTC+7:20 нь 1933 - 1940 онд Сингапур улсад зуны цагийн тоололд хэрэглэгдэж байжээ.