Агсу (район)

Агсу (Ağsu rayonu), АхсуАзербайжан улсын 7 түмэн хүнтэй район. Засаг захиргааны төв нь Агсу.