Агсу (хот)

Агсу (Ağsu), АхсуАзербайжан улсын Агсу районы төв, 20 мянган хүнтэй хот.