Али султан

Али султан нь 1342 онд Есөнтөмөр ханыг хороож Цагадайн улсын хан болсон. Тэрээр Хайду ханы хүү Чапарын хүү юм. Гэвч тэрээр удалгүй эрх мэдлээ алдаж Муххамед Пуладад байр сууриа алдаж амиа алдсан.

Өмнөх
Есөнтөмөр
Цагадайн улсын хан
1342
Дараах
Муххамед Пулад