Есөнтөмөр хан

Есөнтөмөр нь өмнөх Чанши ханы дүү. Түүнийг нас барсны дараа хан сууж, 1338-1342 оны хооронд Цагадайн улсыг удирдаж байсан. Гэвч тэрээр засаглалынхаа жилүүдэд архи дарсанд орж самуурсаар төрийн хэрэг эзгүйрсэн. 1342 онд түүнийг Өгэдэй хааны удмын ноён Али султан хороож Хан болсон.

Өмнөх
Чанши
Цагадайн улсын хан
1338-1342
Дараах
Али султан