Ангилал:Монголын боловсрол, шинжлэх ухааны сайд

Монгол улсын /хуучнаар: Гэгээрэлийн Яам, Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Спортын Яамны Сайд/ /одоогийн: Монгол улсын Боловсролын, Шинжлэх Ухааны Яамны Сайд/