Багадөрвөдийн район

Бага Дөрвөдийн район (орос хэл бичгээр Малодербетовский район, халимаг аялгуу бичгээр Баһ Дөрвдә район) — ОХУ-ын Бүгд Найрамдах Халимаг Улс (БНХалУ)-ын район (монголчловол хошуу гэх юмуу аль эсвэл аймаг гэнэ).