Дипломат ёс

Дипломат ёс (англ. diplomacy, оросоор-дипломатия) – төрийн гадаад бодлогын зорилго, зорилтийг хэрэгжүүлэх, улс орны эрх ашгийг хилийн чанадад хангах зорилгоор төрийн тэргүүн, засгийн газар болон гадаад харилцааны байгууллагын албан ёсны үйл ажиллагаа. Дипломат нь гэрээ хэлэлцээр, айлчлал, албан ёсны бага хурал, зөвлөлгөөн, уулзалт тэрчлэн хоёр талын болон олон талын гэрээ хэлэлцээрт бэлтгэх, байгуулах, дипломат харилцаа тогтоох, олон улсын байгууллагын үйл ажиллагаанд оролцох зэрэг хэлбэрээр хэрэгждэг байна.