Ислом Каримов

Ислом Каримов


УзбекистанУзбекистан Узбекистанийн анхны Ерөнхийлөгч
Албан тушаал хашсан
1990 оны 3 сарын 24 – 2016 оны 9 сарын 2
Ерөнхий сайд Абдулхашим Муталов
Үткир Султонов
Шавкат Мирзиёев
Өмнөх Шинээр бий болсон

Албан тушаал хашсан
1989 оны 6 сарын 23 – 1991 оны 12 сарын 29
Өмнөх Рафик Нишонов
Дараах Албан тушаал байхгүй болсон

Төрсөн 1938 оны 1 сарын 30 (1938-01-30)
ЗХУ, ЗСБНУзбек Улс, Самарканд
Нас барсан 2016 оны 9 сарын 2 (78 насалсан)
Улс төрийн нам Ардын Ардчилсан Нам (1991-2016)
Улс төрийн
бусад хүчин
Коммунист Нам (1991 оныг хүртэл)
Фидокорлар (1991-2007)
Гэр бүлийн хүн Татьяна Каримова
Шашин байхгүй (Атеист)

Ислом Абдуганиевич Каримов (Узбекээр Ислом Абдуғаниевич Каримов; Оросоор Ислам Абдуганиевич Каримов, 1938 оны 1 сарын 30 - 2016 оны 9 сарын 2) нь Узбекистаны анхны ерөнхийлөгч бөгөөд 1990 оноос 2016 онд нас эцэслэх хүртлээ тус албан тушаалыг хашсан хүн юм.