Лааганы район

Лааганы район (орос хэл бичгээр Лаганский район, халимаг аялгуу бичгээр Лаганя район) — ОХУ-ын Бүгд Найрамдах Халимаг Улс (БНХалУ)-ын район (монголчловол хошуу гэх юмуу аль эсвэл аймаг гэнэ).