Мөнх цас

Мөнх цаст Отгонтэнгэр уул

Мөнх цас гэдэг нь өндөр уулын тагийн бүс юм уу хүйтэн бүсэд орших зуны улиралд ч хайлдаггүй мөнхөд байдаг цасан бүрхүүлийг хэлдэг. Оройдоо мөнх цастай уулыг Мөнх цаст уул гэнэ. Манай улсад 30 гаруй мөнх цаст уулс байдаг. Эдгээр нь гол төлөв Алтай, Хангай, Соёны нуруунд оршино.

Stub icon

Энэ геологийн тухай өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.

Stub icon

Энэ газар зүйн тухай өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.