Jump to content

Нийгмийн шинжлэх ухаан

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь

Нийгмийн шинжлэх ухаан (лат. socium — нийтийн) — нийгмийг цогцоор судлах шинжлэх ухаан. Нийгмийг бүхлээр нь судлах бөгөөд түүний бүтэц, хөгжлийн динамик, түүх болон тусдаа дэд тогтолцоог судалдаг байна (эдийн засаг, улс төр, төр, иргэний нийгэм, эрх зүйн тогтолцоо, сэтгэл судлал).

Хоёр янзаар тайлбарлавал:

а) шинжлэх ухааны гурван үндсэн салбарын нэг юм. Нөгөө хоёр нь байгалийн шинжлэх ухаан, гүн ухаан хоёр юм.

б) хэрэглээний чиг шаардлага бүхий шинжлэх ухааны цогц юм.

Нийгмийн шинжлэх ухаанд дараах зүйлс орно