Октябрийн район

Октябрийн район (орос хэл бичгээр Октябрьский район, халимаг аялгуу бичгээр Октябрин район) — ОХУ-ын Бүгд Найрамдах Халимаг Улс (БНХалУ)-ын район (монголчилбол хошуу гэх юмуу аль эсвэл аймаг гэнэ).