Перс үндэстэн

Перс үндэстэн
Өнөөгийн байдал
Нутаг оронДэлхий даяар — 81 cая. Үүнээс:
Иран Иран (ИБНИУ) — 47,513,000–50,629,000
Хэл аялгаПерс хэл, түүний олон аялгуу
Шүтлэголонх нь Лалын шашны Шийт дэгтэй
Төрөл холбоо
Хэл угсааИран угсаатан / Иранжин хэлтэн

Перс үндэстэн (оросоор олон тоонд Пе́рсы) — Иран төрлийн Перс хэлээр хэлэлцдэг, Иран, Афганистан, Тажикистан гэсэн гурван төвтэй тархан суурьшсан Иран угсаатны гол цөм ард түмэн, 81 сая хүнтэй үндэстэн.