Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров (2014)

Рамзан Ахмадович Кадыров (чеч. Къадар Ахьмат-кlант Рамзан, 1976 оны 10 сарын 5 төрсөн) нь Бүгд Найрамдах Чечень Улсын ерөнхийлөгч юм.