Ринбүчи

Ринбүчи (тө. {{{1}}}) гэдэг нь эрдэнэ гэсэн утгатай Төвөд үг. Бурханы шашны хувилгаан лам нарыг дуудахад хэрэглэдэг нэр бөгөөд эрдэнэ мэт ховорхон эрдэмтэй чадалтай хувилгаан хүн гэдэг үүднээс ийн эрдэнэ гэж дууддаг. Монгол хэлний дуудлагаас болж ренбүүчи гэх мэт өөр өөрөөр бичих ёс бий. Банчин ринбүчи, Бакүла ринбүчи, Жадо ринбүчи гэх мэтээр төвдийн хувилгаан лам нарыг дууддаг.