"Химийн индикатор"-ны өөр хувилбарууд

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
No edit summary
No edit summary
'''Индикатор''' (лат. ''indicator'' – заагч) — бодисын эсвэл түүний аль нэг бурдүүлэгчийн агууламжийн (концентраци) өөрчлөлтийг нүдэнд харагдахуйцаар (нүдээр тодорхойлж болохоор) илэрхийлэх нэгдэл (бодис). Жишээ нь,Индикаторуудыг [[титрлэлт]]ийн үед эсвэл [[рН]], [[еН]] г.м. үзүүлэлтүүдийг богино хугацаанд тодорхойлоход ашиглагддаг. Янз бүрийн тусгай зориулалтын индикаторууд байдаг. Жишээ нь [[цацраг идэвхжил]]ийн хэмжээг тодорхойлох.
 
== Индикаторуудын хэрэглээ ==

Хажуугийн цэс