Халуза

Хүжин зам - Негев дэх цөлийн хотууд (Халуза, Мамшит, Авдат ба Шивта)*
ЮНЕСКО-гийн Дэлхийн өв
Улс ИзраилИзраил Израил
Төрөл Соёлын
Шалгуур iii, v
Дугаар 1107
Бүс** Ази, Австрали ба Далайн орнууд дахь дэлхийн өвүүд
Бүртгэсэн түүх
Бүртгэсэн 2005  (29-р чуулган)
* Нэр нь Дэлхийн өвийн жагсаалтад бүртгэгдсэний дагуу.
** Бүс нь ЮНЕСКО-гийн тогтоосны дагуу.

Халуза буюу Халаса (Еврей хэл:חלוצה) нь Израилын Негевийн цөлд орших Набатейчуудын байгуулсан хот юм. Уг хот нь Негевийн цөлд орших бусад хотуудын хамтаар ЮНЕСКО-ын дэлхийн өвд багтжээ. Уг хот нь Библид гарах Зиклаг хот гэх бөгөөд Зиклаг нь Халуса гэх нэрийн гуйвсан хэлбэр хэмээн таамагладаг.


Археологийн судалгаа хийхэд элсний нүүдэл ихээхэн бэрхшээл учруулж байгаа бөгөөд Набатейчуудын үеийн гудамж, түүний хоёр сүм, театр, усан үзмийн дарс хийх газар, цамхагийг илрүүлээд байна.