Хань Мён-сүк

Хань Мён-сүк
Солонгос бичиглэл
Солонгос үсэг 한명숙
Xанз 韓明淑
Солонгос хэлний
шинэ хөрвүүлэг
Хань Мён-сүк
Маккьюна-
Райшауэр
Хань Мёнсүк
мөн үзэх: Солонгос нэр

Хань Мён-сүк (солонгосоор 한명숙, дуудлага нь [хань мёнъ сүк], англи латин үсгээр хэвшсэн нь Han Myeong-sook) — И Мён-баг ерөнхийлөгч байсан үед, 2008-2009 оны нэг жил хагас Өмнө Солонгос улсын ерөнхий сайдаар ажилласан улс төрч.