Химийн элементийн цуваа

Химийн элементийн цуваа гэж химийн элементүүдийн нэг бүлэг элементийг нэрлэх бөгөөд эдгээр элементүүд нь өөр хоорондоо физик ба химийн шинж чанараараа ганц хоёр онцгой тохиолдлыг эс тооцвол тасралтгүйгээр өөрчлөгдөж байдаг. Жишээлбэл: Буцлах температур нэмэгдэхийн хэрээр хүчилтөрөгчийн нэгдлийн тогтвортой байдал буурна.

Элементүүдийн цувааг олж нээсэн явдал нь үелэх системийг хөгжүүлэх анхны алхам болж өгчээ.

Зарим нэг цуваанууд нь үелэх системийн бүлэгтэй яг тохирдог.