Хорт могой

Энэтхэг наж могой (Naja naja) нь хамгийн танигдсан хорт могой юм.

Хорт могой гэдэг нь хорны булчирхайтай, хороо шахах зориулалт бүхий тусгай шүдтэй могойг хэлнэ.