Хэрэглэгч:Tsogo3/Ноорог/Геологи

Чөлөөт нэвтэрхий толь — Википедиагаас
Jump to navigation Jump to search

Энд зарим хийж дуусаагүй бичлэгийн нооргууд байна.

 1. User:Tsogo3/Ноорог/Геологи/Геоморфологи - Энэ өгүүллэг Википедиад энд байна.
 2. User:Tsogo3/Ноорог/Геологи/Гидрогеологи - Энэ өгүүллэг Википедиад энд байна.
 3. User:Tsogo3/Ноорог/Геологи/Тектоник - Энэ өгүүллэг Википедиад энд байна.
 4. User:Tsogo3/Ноорог/Геологи/Дөрөвдөгчийн геологи - Энэ өгүүллэг Википедиад энд байна.
 5. User:Tsogo3/Ноорог/Геологи/Инженер геологи - Энэ өгүүллэг Википедиад энд байна.
 6. User:Tsogo3/Ноорог/Геологи/Кристаллографи - Энэ өгүүллэг Википедиад энд байна.
 7. User:Tsogo3/Ноорог/Геологи/Палеонтологи - Энэ өгүүллэг Википедиад энд байна.
 8. User:Tsogo3/Ноорог/Геологи/Петрологи - Энэ өгүүллэг Википедиад энд байна.
 9. User:Tsogo3/Ноорог/Геологи/Седиментологи - Энэ өгүүллэг Википедиад энд байна.
 10. User:Tsogo3/Ноорог/Геологи/Структур геологи - Энэ өгүүллэг Википедиад энд байна.
 11. User:Tsogo3/Ноорог/Геологи/Түүхэн геологи - Энэ өгүүллэг Википедиад энд байна.
 12. User:Tsogo3/Ноорог/Геологи/Эртний уур амсьгал судлал - Энэ өгүүллэг Википедиад энд байна.