Хятад хатдын жагсаалт

Улсын их хатан[засварлах | кодоор засварлах]

У Зэ Тянь хатан хаан, Тан Тайзун хаан, Тан Гаозун хааны хатан

Жоу улс[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Тайси хатан, МЭӨ 1099 - МЭӨ 1050. Жоу улсын Вэнь хааны хатан
 2. И Жян хатан, 1046-1043. Жоу У вангийн хатан
 3. Чиань хатан, 827-782. Жоу улсын Шуань вангийн хатан
 4. Шэнь хатан, 782-772. Жоу улсын Юй вангийн хатан

Баруун Хань улс[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Лю Жи хатан, МЭӨ 202-195. Лю Бан хааны хатан
 2. Жанянь хатан, 192-188.
 3. Люу овогт хатан, МЭӨ 180
 4. Доу овогт хатан, 179-157
 5. Бо овогт хатан, 157-151
 6. Ванжи хатан, 150-141
 7. Чэнжяо хатан, 140-130
 8. Вэй Зифу хатан, 128-91
 9. Шангуан хатан, 83-74
 10. Шю Пинжюнь хатан, 74-71
 11. Хуо Чөнжюнь хатан, 70-66
 12. Ван овогт хатан, 64-49
 13. Ван Жөнжюнь хатан, 48-33
 14. Шю овогт хатан, 31-18
 15. Жао Фэйянь хатан, 16-7
 16. Фу овогт хатан, 6-1
 17. Ван овогт хатан, МЭӨ 1- МЭ 5

Шинь улс[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Ван хатан, МЭ 9-21. Ван Ман хааны хатан
 2. Ши овогт хатан, МЭ 23-23

Зүүн Хань улс[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Гүо Шэньтун, 26-41
 2. Инь Лихуа хатан, 41-57
 3. Ма овогт хатан, 60-75
 4. Доу овогт хатан, 78-88
 5. Инь овогт хатан, 96-102
 6. Дэн Сүй хатан, 102-106
 7. Янь Жи хатан, 108-125
 8. Лян На хатан, 132-144
 9. Лян Нюин хатан, 147-159
 10. Дөн Мөнню хатан, 159-165
 11. Доу Мяо хатан, 165-168
 12. Сүн овогт хатан, 171-178
 13. Хө овогт хатан, 180-189
 14. Фу Шоу хатан, 195-214
 15. Цао Жие хатан, 215-220

Гурван улсын үе[засварлах | кодоор засварлах]

Цао Вэй улс[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Гүо Нюван хатан, 222-226
 2. Мао овогт хатан, 227-237
 3. Гүо овогт хатан, 238-239
 4. Жэнь овогт хатан, 243-251
 5. Жан овогт хатан, 252-254
 6. Ван овогт хатан, 254
 7. Бянь овогт хатан, 255-260
 8. Биань овогт хатан, 263-265

Шу Хань улс[засварлах | кодоор засварлах]

 1. У овогт хатан, 221-223
 2. Жан овогт хатан, 223-237
 3. Жан овогт хатан (хоёрдугаар хатан), 238-263

Зүүн У улс[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Пань овогт хатан, 251-252
 2. Чуань Хуйжие хатан, 252-258
 3. Жу овогт хатан, 262-264
 4. Төн Фанлань хатан, 264-280

Жинь улс (265-420)[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Ян Янь хатан, 265-274
 2. Ян Жи хатан, 276-290
 3. Жя Наньфөн хатан, 290-300
 4. Ян Шяньрун хатан, 300-301, 301-304, 304, 304-305, 305, 306-307 (олон удаа хатан суудлаасаа бууж, дахин хатан болж байсан)
 5. Лян Ланьби хатан, 307-311
 6. Юй Вөнжюнь хатан, 323-326
 7. Ду овогт хатан, 336-341
 8. Чу Сюаньзи хатан, 342-344
 9. Хө Фани хатан, 357-361
 10. Ван Мужи хатан, 361-365
 11. Юй Даолянь, 365-366
 12. Ван Фахуй хатан, 375-380
 13. Ван Шэнь ай хатан, 396-403, 404-412
 14. Чу Линюань хатан, 419-420

Хуань Чу улс (403-404)[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Лю овогт хатан, 403-404. Хуань овгийн Чу улсын Хуань Сюань хааны хатан.

Умард Өмнөд улсын үе (420-589)[засварлах | кодоор засварлах]

Лю Сүн улс[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Сыма Маоин хатан, 422-424
 2. Юань Чигүй хатан, 424-440
 3. Инь Юй ин хатан, 453
 4. Ван Сяньюань хатан, 453-464
 5. Лу овогт хатан, 465
 6. Ван Жөнфөн хатан, 465-472
 7. Жян овогт хатан, 472-477
 8. Шиэ Фаньжин хатан, 478-479

Өмнөд Ци улс[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Хө Жинин хатан, 493-494
 2. Ван Шаомин хатан, 494
 3. Чу Линчу хатан, 498-501
 4. Ван Шүньхуа хатан, 501-502

Умард Ци[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Ли Зүэ хатан, 550-559
 2. Юань овогт хатан, 560-561
 3. Ху овогт хатан, 561-565
 4. Хулу овогт хатан, 565-572
 5. Хү овогт хатан, 572-573
 6. Мү овогт хатан,573-577

Умард Жоу[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Юань Хүмао хатан, 557-557
 2. Дугу овогт хатан, 568-568
 3. Ашина овогт хатан, 568-578
 4. Ян Лихуа хатан, 578-579
 5. Сыма Линжи хатан, 579-580

Лян улс[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Жан овогт хатан, 551
 2. Ван овогт хатан, 560-561

Сүй улс[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Дугу Чиэло хатан, 581-602. Сүй Вэньди хааны их хатан. Сяньби угсааны хүн.
 2. Сяо овогт хатан, 605-618. Сүй Янди хааны их хатан.

Тан улс (618-690, 705-907)[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Жансун овогт хатан, 626-636. Тан Тайзун хааны их хатан.
 2. Ван овогт хатан, 650-655. Тан Гаозун хааны анхны их хатан.
 3. У Зэ Тянь, 655-684. Тан Гаозун хааны хоёрдугаар их хатан. Сүүлд эзэн хаан болсон.
 4. Вэй овогт хатан, 684-684, 705-710. Тан Жунзун хааны их хатан.
 5. Лю овогт хатан, 684-690. Тан Рүйзун хааны их хатан.
 6. Лу овогт хатан, 710-710. Тан Шанди хааны их хатан.
 7. Ван овогт хатан, 712-724. Тан Сюаньзун хааны их хатан.
 8. Жан овогт хатан, 758-762. Тан Сүзун хааны их хатан.
 9. Ван овогт хатан, 786-786. Тан Дөзун хааны их хатан.
 10. Хө овогт хатан, 898-900, 901-904 Тан Жаозун хааны их хатан.

Таван улс, арван ханлигийн үе[засварлах | кодоор засварлах]

Ци улс[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Лю овогт хатан, 907-924. Ли Маожэн хааны их хатан.

Түрүү Шу улс[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Жоу овогт хатан, 908-918. Ван Жянь хааны хатан.
 2. Гао овогт хатан, 918-921. Ван Зуняний анхны хатан.
 3. Жинь Фэйшань хатан, 921-926. Ван Зуняний хоёрдугаар хатан

Янь улс[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Ли овогт хатан, 911-913. Лю Шоугуангийн хатан.

Хожуу Лян улс[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Жан овогт хатан, 912-913. Жу Юйгүй хааны хатан.

Өмнөд Хань улс[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Ма овогт хатан, 919-935. Лю Янь вангийн хатан.

Хожуу Тан улс[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Лю овогт хатан, 924-926. Ли Цуншюгийн хатан.
 2. Цао овогт хатан, 930-933. Ли Сиюаний хатан.
 3. Кун овогт хатан, 934-934. Ли Сунхуйгийн хатан.
 4. Лю овогт хатан, 934-936. Ли Цункөгийн хатан.

У улс[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Ван овогт хатан, 933-937. Ян Пугийн хатан.

Минь улс[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Чөн Жиньфөн хатан, 935-935. Ван Яньжюний хатан.
 2. Ли Чуньянь хатан, 936-939. Ван Жипөнгийн хатан.
 3. Ли овогт хатан, 942-944. Ван Яньшигийн хатан.

Өмнөд Тан улс[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Сүн овогт хатан, 937-943. Ли Бяний хатан.
 2. Жун овогт хатан, 943-961. Ли Жингийн хатан.
 3. Жоу овогт эгчмэд хатан, 961-965. Ли Юйгийн анхны хатан.
 4. Жоу овогт бага хатан, 968-975. Ли Юйгийн хоёр дахь хатан.

Хожуу Жинь улс[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Ли овогт хатан, 941-942. Ши Жинтангийн хатан.
 2. Фөн овогт хатан, 943-946. Ши Чунгүйгийн хатан.

Инь улс[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Жан овогт хатан, 943-?. Ван Яньжөнгийн хатан.

Хожуу Хань улс[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Ли овогт хатан, 947-948. Лю Жи Юаний хатан.

Хожуу Жоу улс[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Фу овогт анхны хатан, 954-956. Чай Рунгийн хатан.
 2. Фу овогт бага хатан, 959-959. Чай Рунгийн дараах хатан.

Умард Хань улс[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Гүо овогт хатан, ?-968. Лю Жюний хатан.
 2. Ма овогт хатан, 968-?. Лю Жиюаний хатан.

Сүн улс[засварлах | кодоор засварлах]

Мин улс[засварлах | кодоор засварлах]

Өмнөд Мин улс[засварлах | кодоор засварлах]

Бэлбэсэн хатад[засварлах | кодоор засварлах]

Хань улс[засварлах | кодоор засварлах]

Тан улс[засварлах | кодоор засварлах]

Сүн улс[засварлах | кодоор засварлах]

Мин улс[засварлах | кодоор засварлах]

Хааны хатан цолоор нэхэн өргөмжлөгдсөн хатад[засварлах | кодоор засварлах]

Сүй улс[засварлах | кодоор засварлах]

Сүн улс[засварлах | кодоор засварлах]

Мин улс[засварлах | кодоор засварлах]

Холбоотой мэдээлэл[засварлах | кодоор засварлах]