Цэрэндондог хан

Цэрэндондог хан бол 1724-1735 оны хооронд торгуудын Халимагийн хант улсыг захирсан хан. Аюук ханы бага эхнэр Дармабалаас төрсөн. 1735 онд дүү Гүнжавын хүү Дондог-Омбод хан суудалаа шилжүүлжээ. 1737 онд Цэрэндондог хан нас барсан.

Өмнөх
Аюук хан
Халимагийн хант улсын хан
1724-1735
Дараах
Дондог-Омбо хан