Jump to content

Монгол хаад

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь
Их Монгол Улсын төрийн тамга
Монголын Эзэнт Гүрний 15 хааны 8-ынх нь зураг
Монголын Эзэнт Гүрний тэлэлт болон хуваагдлын зураг

Энд монгол хаад хангуудын нэр, хаанчилсан он жилийг дурдав.

Хүннү улс (НТӨ 209 - НТ 216 он)[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Түмэн шаньюй (НТӨ 220 оны орчим - 209)
 2. Модун шаньюй (НТӨ 209-174)
 3. Лаошан шаньюй (НТӨ 174-161)
 4. Жюнчэн шаньюй (НТӨ 161-126)
 5. Ичиси шаньюй (НТӨ 126-114)
 6. Увэй шаньюй (НТӨ 114-104)
 7. Үшилү шаньюй (НТӨ 104-102)
 8. Гоулихү шаньюй (НТӨ 102-101)
 9. Чедихөү шаньюй (НТӨ 101-96)
 10. Хүлүгү шаньюй (НТӨ 96-85)
 11. Хуяньди шаньюй (НТӨ 85-68)
 12. Шюйлюйчюаньчюй шаньюй (НТӨ 68-60)
 13. Уяньгюйди шаньюй (НТӨ 60-58)
 14. Хуханье шаньюй (НТӨ 58-31)
 15. Жижи шаньюй (НТӨ 58-36)
 16. Фүжүлэй шаньюй (НТӨ 31-20)
 17. Соусе шаньюй (НТӨ 20-12)
 18. Чөяа шаньюй (НТӨ 12-8)
 19. Үжүлю шаньюй (НТӨ 8 НТ 13)
 20. Үлэй шаньюй (НТ 13-18)
 21. Юй шаньюй (НТ 18-46)
 22. Удадихоу шаньюй (НТ 46-46)

Умард Хүннү (НТ 46-93)[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Пүнү шаньюй (НТ 46 - ?)
 2. Ёулю шаньюй (НТ ? - 87), Пүнү шаньюйгийн ач хүү
 3. Умардын шаньюй (НТ 88-91), Ёулю шаньюйгийн дүү. Нэр нь түүхэнд бичигдсэнгүй.
 4. Юйчужянь шаньюй (НТ 91-93), Ёулю шаньюйгийн дүү

Өмнөд Хүннү (НТ 48-216)[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Би шаньюй (НТ 48-56)
 2. Чюфү ёоуди шаньюй (НТ 56-57)
 3. Ифа Юлүти шаньюй (НТ 57-59)
 4. Шитун Шижү Хоуди шаньюй (НТ 59-63)
 5. Чючү Жюлинди шаньюй (НТ 63)
 6. Хүсе Шижү Хоуди шаньюй (НТ 63-85)
 7. Итү Юлүти шаньюй (НТ 85-88)
 8. Түньтүхэ шаньюй (НТ 88-93)
 9. Аньгүо шаньюй (НТ 93-94)
 10. Шизи шаньюй (НТ 94-98)
 11. Тань шаньюй (НТ 98-124)
 12. Ба шаньюй (НТ 124-128)
 13. Шюли шаньюй (НТ 128-142)
 14. Чэнью шаньюй (НТ 142-143)
 15. Доулоучү шаньюй (НТ 143-147)
 16. Жюйчөр шаньюй (НТ 147-172)
 17. Түтө Руоши Жүжю шаньюй (НТ 172-178)
 18. Хүжөн шаньюй (НТ 178-179)
 19. Чянчү шаньюй (НТ 179-188)
 20. Юфүлуо шаньюй (НТ 188-195)
 21. Хүчүчюань шаньюй (НТ 195-216)

Сяньби улс[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Таньшихуай хаан (НТ 156-181)
 2. Хэлянь (НТ 181-182), Таньшихуай хааны хүү. Дайнд амь үрэгдсэн.
 3. Цяньмань (НТ 182 - ?), Хэлянь хааны хүү.
 4. Күйтоу (НТ ? - 210?), Таньшихуай хааны ач хүү.
 5. Бүдүгэнь (НТ 210? - 233), Куйтоугийн дүү.
 6. Кэбинэн (НТ 210? - 235), угсаа гарал нь тодорхойгүй, Сяньбийн аль нэг аймгийн удирдагч байсан. Хаан ширээг булаан авсан нэгэн. Вэй улсын алуурчинд алуулсан.

Нирун улс[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Мугулюй
 2. Чаругуй хан
 3. Тунугуй хан
 4. Бати хан
 5. Бисуюань хан
 6. Пихоуба хан
 7. Веньхети хан
 8. Мангэти хан
 9. Хэдуохан хан
 10. Жарун хаан (НТ 402-410)
 11. Хулюй хаан (НТ 410-414)
 12. Датань хаан (НТ 414-429)
 13. Ути хаан (НТ 429-444)
 14. Тогочин хаан (НТ 444-450)
 15. Ижин хаан (НТ 450-485)
 16. Түлүн хаан (НТ 485-492)
 17. Нагай хаан (НТ 492-506)
 18. Футу хаан (НТ 506-508)
 19. Чуну хаан (НТ 508-520)
 20. Анагуй хаан (НТ 520-552)
 21. Поломэн хаан (НТ 521-524)
 22. Тибэд хаан (НТ 552-553)
 23. Дэнжу хаан (НТ 553)
 24. Амаржин хаан (НТ 553-554)
 25. Дэншузи хаан (НТ 555)

Түрэгийн хаант улс (552-745)[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Буман хаан (551-552)
 2. Иссик хаан (552-554)
 3. Мукан хаан (554-572)
 4. Таспар хаан (572-581)
 5. Амрак хаан (581)
 6. Ишбара хаан (581-587)
 7. Чоллыг Ябгу Бага хаан (587-588)
 8. Тулан хаан (588-599)

Зүүн Түрэг улс (599-630)[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Киминь хаан (599-603)
 2. Шиби хаан (603-619)
 3. Чуло хаан (619-620)
 4. Сэли хаан (620-630)

Хожуу Түрэгийн хаант улс (682-745)[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Элтэрэс хаан (682-693)
 2. Капаган хаан (693-716)
 3. Инел хаан (716)
 4. Билгэ хаан (716-734)
 5. Ижань хаан (734-739)
 6. Тэнгри хаан (739-741)
 7. Кутлук Ябгу хаан (741-742)
 8. Озмыш тегин (742-744)
 9. Баймэй хаан (744-745)

Уйгурын хаант улс[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Пэйло (744-747) Яклакар овгийн Хушу ноёны хүү
 2. Баянчор хаан (747-759), Күл Билгэ хааны хоёр дахь хүү
 3. Идигинь хаан (759-779), Баянчор хааны хоёр дахь хүү
 4. Дуньмохэ хаан (780-789), Баянчор хааны хүү Чабыш тэгиний ууган хүү
 5. Дулосы хаан (789-790), Дуньмохэ хааны хүү
 6. Фэнчэн хаан (790-795), Дулосы хааны хүү
 7. Алп Күтлүк хаан (795-805), Эдиз овгийн жанжин.
 8. Күлүг Билгэ хаан (805-808)
 9. Бао-и хаан (808-821)
 10. Чүндэ хаан (821-824)
 11. Жаоли хаан (824-832)
 12. Жаншинь хаан (833-839)
 13. Касар хаан (839-840)
 14. Үже хаан (840-846)
 15. Энянь хаан (846-848)

Их Хидан Улс[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Елюй Абаожи (Амбагян, 901-926), Ляо улсын Тайзү хаан
 2. Елюй Дэгуан (Яогу, 926-947), Ляо улсын Тайзун хаан
 3. Елюй Руань (Уюй, 947-951), Ляо улсын Шизун хаан
 4. Елюй Жин (Шулү, 951-969), Ляо улсын Мүзун хаан
 5. Елюй Шянь (Мин-и, 969-982), Ляо улсын Жинзун хаан
 6. Елюй Вэньшүнү (Лоншю, 982-1031), Ляо улсын Шэньзун хаан
 7. Елюй Жигу (Жигу, 1031-1055), Ляо улсын Шиньзун хаан
 8. Елюй Хунжи (Чала, 1055-1101), Ляо улсын Даозун хаан
 9. Елюй Яньши (Агүо, 1101-1125), Ляо улсын (Тяньзуоди) хаан

Хэрэйдийн ханлиг[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Маркуз Буюрук хан
 2. Сарык хан?
 3. Куржакуз буюруг хан
 4. Тоорил хан (116?-1194; 1198-1203)
 5. Эрх Хара (1194-1198)
 6. Жаха хамбу (1203-1204)

Найманы ханлиг[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Инанча билгэ хан (?-1201)
 2. Таян хан (1201-1204)
 3. Буюруг хан (1201-1205)
 4. Хүчүлүг хан (1204-1218)

Хамаг Монголын ханлиг[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Хайду хан (1080?-?)
 2. Байшонхор догшин (?-1100?)
 3. Тумбинай сэцэн (1100?-1130?)
 4. Хабул хан (1130?-1148)
 5. Амбагай хан (1148-?)
 6. Хутула хан (?-1160?)
 7. Есүхэй баатар (хан?) (1160-1171)
 8. Таргудай Хирилтуг
 9. Тэмүжин хан (1189-1206)
Их Монгол Улсын хаад

Их Монгол Улс[засварлах | кодоор засварлах]

1. Чингис хаан (1206-1227) — 22 жил хаан суув. Есүхэйн хөвүүн. Их Монгол улсыг үндэслэгч.
     Тулуй ноён (1227-1229) — түр чөлөөний 2 жил хэрэг шийтгэв. Чингис хааны IV хүү.
2. Өгэдэй хаан (1229-1241) — 12 жил хаан суув. Чингис хааны III хүү.
     Турхан хатан (1241-1246) — түр чөлөөний 5 жил хэрэг шийтгэв. Өгөөдэй хааны хатан.
3. Гүюг хаан (1246-1248) — 3 жил хаан суув. Өгөөдэй хааны ууган хүү.
     Огул Каймиш хатан (1248-1251) — түр чөлөөний 3 жил хэрэг шийтгэв. Гүюг хааны хатан.
4. Мөнх хаан (1251-1259) — 9 жил хаан суув. Тулуйн ууган хүү.

Юань Улс[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Сэцэн (Хубилай) хаан (1260-1294) — 34 жил хаан суув. Тулуйн их хатнаас төрсөн 2-р хүү.
 2. Өлзийт (Төмөр) хаан (1294-1307) — 13 жил хаан суув. Хубилай хааны ач хөвгүүн. Чингим тайжын отгон хүү.
 3. Хүлэг (Хайсан) хаан (1307-1311) — 4 жил хаан суув. Хубилай хааны гуч.
 4. Буянт (Аюурбарбад) хаан (1311-1320) — 9 жил хаан суув. Хубилай хааны гуч. Дармабалын отгон хүү, Хүлэг хааны төрсөн дүү.
 5. Гэгээн (Шадбал) хаан (1321-1323) — 4 жил хаан суув. Буянт хааны хүү.
 6. Есөнтөмөр хаан (1323-1328) — 5 жил хаан суув. Хубилай хааны гуч, Гамала жинь вангийн хүү.
 7. Аригиба хаан (1328) — 3 сар хаан суув. Есөнтөмөрийн хааны ахмад хөвгүүн
 8. Хутагт (Хүслэн) хаан (1329) — 7 сар хаан суув. Хүлэг хааны ахмад хүү.
 9. Заяат (Тугтөмөр) хаан (1328-1329, 1329-1332) — 4 жил хаан суув. Хүлэг хааны 2-р хүү.
 10. Ринчинбал хаан (1332) — 40 гаруй хоног хаан суув. Хүслэн хааны бага хүү.
 11. Ухаант (Тогоонтөмөр) хаан (1333-1370) — 38 жил хаан суув. Ринчинбал хааны ах.

Өгэдэйн өргөмөл газар (1265-1310)[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Хайду (1265-1301)
 2. Чапар (1301-1310)

Зүчийн Улс[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Бат хан (1237-1256), Зүчийн хүү
 2. Сартаг (1255-1256), Батын хүү
 3. Улагчи (1257), Бат ханы хүү
 4. Бэрх (1257-1266), Бат ханы дүү, Улагчийг хороосон.
 5. Мөнхтөмөр (1266-1282), Бат ханы ач хүү.
 6. Тодмөнх (1282—1287), Мөнхтөмөр ханы хүү.
 7. Тулабуга (1287—1291)
 8. Тохта (1291—1312)
 9. Өзбег (1312-1341)
 10. Тинибег (1341-1342), Өзбег ханы хүү.
 11. Жанибег (1342—1357), Өзбег ханы дүү, Тинибегийг хороосон.
 12. Бердибег (1357—1361)
 13. Кульпа (1359-1360)
 14. Наурузбег (1360-1361)
 15. Хызр (1361)
 16. Төмөр Хожа (1361)
 17. Ордумелиг (1361)
 18. Кильдибег (1361-1362), Мамайн дэмжлэгтэй хаан суусан
 19. Мурид (1362-1364), бодитоор Ильяс везир захирч байв
 20. Абдуллах (1362-1364, 1367-1368, 1369-1370), бодитоор бол Мамай захирч байв
 21. Мир Болд (1362-1363, 1364-1365)
 22. Азиз шейх (1364-1367)
 23. Хасан (1369-1370), Хажи Черкесийн дэмжлэгтэй хаан болсон
 24. Мухаммед Булак (1370-1372, 1375-1379), бодитоор бол Мамай захирч байв
 25. Тулунбег (1370-1373) (эмэгтэй хаан), бодитоор бол Мамай захирч байв
 26. Айбег (Ильбан, Ильбег) (1373-1376)
 27. Хажи Черкес (1374-1375)
 28. Хаанбег (1375-1377)
 29. Араб шах (1376-1379)
 30. Урус (1376-1377), мөн Цагаан Ордны хан байсан бөгөөд Тохтамышын авга нь байв, ийнхүү Ордуудыг нэгтгэж чаджээ.
 31. Туляк (1379-1380), Мамайн тоглоомын хаан
 32. Тохтамыш (1380-1395)
 33. Төмөркутлуг (1396-1401), Эдигугийн тоглоомын хаан
 34. Шадибег (1399-1407): Едигейн тоглоомын хаан
 35. Болд хан (1407-1410): Едигейн тоглоомын хаан
 36. Төмөр хан (1410-1412): Едигейн тоглоомын хаан
 37. Желал ал-Дин (1412-1413): Тохтамышийн хөвүүн. Литвын дэмжлэгтэй хаан болсон.
 38. Керим Берди (1413-1414): Тохтамышийн хөвүүн. Москвагийн дэмжлэгтэй хаан болсон.
 39. Кебек (Алтан Орд) (1414): Тохтамышийн хөвүүн. Литвын дэмжлэгтэй хаан болсон.
 40. Чекре (1414-1416): Едигейн тоглоомын хаан
 41. Жаббар Берди (1414-1415, 1416-1417): Тохтамышийн хөвүүн. Литвын дэмжлэгтэй хаан болсон.
 42. Дервиш (1417-1419): Едигейн тоглоомын хаан
 43. Кадыр Берди (1419): Тохтамышийн хөвүүн. Литвын дэмжлэгтэй хаан болсон.
 44. Хажи Мухаммед (1419): Шибаны удам. 1420 онд Сибирийн хант улсыг байгуулж, салан тусгаарласан.
 45. Үлүг Мухаммед (1419-1423, 1428-1437): 1435 онд Казаний хант улсыг байгуулж, салан тусгаарласан.
 46. Давлет Берди (1419-1421, 1428-1432): Жаббар бердийн хөвүүн. Крымд төвлөрч байсан.
 47. Барак (1421-1427): Урус хааны ач хөвүүн
 48. Сайид Ахмед (1433-1455): Тохтамышийн хөвүүн
 49. Күчүк Мухаммед (1433-1459): Төмөр хааны хөвүүн

Их Орд[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Махмуд (1459-1465)
 2. Ахмед (165-1481)
 3. Шейх Ахмед (1481-1498, 1499-1502)
 4. Муртаза (1498-1499)
Алтан Ордын Улсын хаад

Цагаан орд[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Орда (1226–1251)
 2. Кун Куран (1251–c.1280)
 3. Хүйнчи (c.1280–1302)
 4. Баян хан (1302–1309)
 5. Сашибуга (1309–1315)
 6. Илбасан (1315–1320)
 7. Мубарек хожа (1320–1344)
 8. Чимтай (1344–1374)
 9. Урус (1374–1376)
 10. Тогтакия (1376)
 11. Төмөрмелиг (1377)
 12. Тохтамыш (1377–1378)
 13. Койричак (1378-1399)
 14. Барак (1423-1428)
 15. Мухаммед (1428-1431)
 16. Мустафа (1431-1446)

Тус ордыг 1446 онд Абулхаир хаан өөртөө нэгтэгсэн.

Ил Хаант Улс[засварлах | кодоор засварлах]

Арпаг хорлосны дараа, Ил Хан улсын задралын үеэр байгуулагдсан тус бүс нутгийн улсууд өөр өөрсдийн удирдагчдыг хангаар өргөмжилжээ.

Ил Хаадын Улс

Зүүн Перс (Хорасан)-ээс ханд өргөмжлөгсөд:"

 • Тугайтөмөр (1338-1353) (1338-1349 онд Картууд; 1338-1339 ба 1340-1344 онд Жалайрууд; 1338-1341, 1344, 1353 онд Сарбадарууд тус тус хүлээн зөвшөөрсөн)
 • Лухман (1353-1388) (Тугайтөмөрийн хүү)

Цагадайн улс[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Цагадай 1226-1242
 2. Хара Хүлэгү 1242-1246 d. 1252
 3. Есөнмөнх 1246-1252
 4. Хархүлэгү (дахин суусан) 1252
 5. Мубарак шах 1252-1260
 6. Алгуй 1260-1266
 7. Мубарак шах (дахин суусан) 1266
 8. Барак 1266-1270
 9. Никпей 1270-1272?
 10. Бөхтөмөр ?1272-1287
 11. Дува 1287-1307
 12. Кунжик 1306-1308
 13. Талику 1308-1309
 14. Кебек 1309 d. 1325
 15. Эсэнбөх 1309-?1318
 16. Кебек (дахин суусан) ?1318-1325
 17. Илжигдэй 1325-1329
 18. Дува Төмөр 1329-1330
 19. Тармаширин 1331-1334
 20. Бузан 1334-1335
 21. Чанши 1335-1338
 22. Есөнтөмөр 1338-?1342
 23. Али султан 1342, Өгэдэй хааны удам.
 24. Муххамед Пулад 1342-1343
 25. Казань 1343-1346
 26. Данишменж 1346-1348, Өгэдэй хааны удам.
Цагаадайн Улсын хаад

Цагадайн улс нь баруун (Мавренахр), зүүн Могулистан гэсэн хоёр хэсэгт хуваагдсан.

Мавереннахр улсын хаад[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Баян Кули (1348-1358)
 2. Төмөр шах (1358)
 3. Туглугтөмөр (Могулистанд 1348-1363) (1358-1363)
 4. Ильяс хожа (Могулистанд 1363-1368) (1363 -1368)
 5. Адил султан (1363)
 6. Кабул шах (1364-1370)
 7. Сюргатмишь (1370-1384)
 8. Махмуд султан (Цагадайн улс) (1384-1402)

Моголистаны хаад (1347-1462)[засварлах | кодоор засварлах]

Цол Нэрс Хаанчлал
Хаанخان Төглөгтөмөр хаанتغلق تیمور 1348–1363
Хаанخان Ильяс хожаالیاس خوجہ 1363–1368
Хаанخان Камар ад-динقمر الدین خان دغلت 1368–1392
Хаанخان Хизр хожаخضر خوجہ 1389–1399
Хаанخان Шамс-и-жаханشمس جہان 1399–1408
Хаанخان Муххамед хан (Моголстаны хаан)

محمد خان

1408–1415
Хаанخان Накш хаанنقش جہان 1415–1418
Хаанخان Увэйс хаанاویس خان 1418–1421

Эхний удаа

Хаанخان Шэр Муххамед хаан

شیر محمد

1421–1425
Хаанخان Увэйс хаан

اویس خان

1425–1429

2 дахь удаа

Хаанخان Сатук хаанستوق خان 1429–1434
Хаанخان II Эсэнбөх

ایشان بغا ثانی

1429–1462

1462 оноос тус улс нь Баруун Моголистан, Уйгурстан гэж хоёр хэсэг болж задарсан. Баруун Моголстан нь 1514 оноос нэрээ сольж Яркендын хант улс болсон.

Баруун Моголистаны хаад (1462-1514)[засварлах | кодоор засварлах]

Баруун Моголстан Зүүн Моголстан
Юнус хаан

یونس خان 1462–1469

Дост Мухаммед хаан

دوست محمد خان 1462–1468

Кебек Султан Оглан

قبق سلطان 1469

Юнус хаан

یونس خان 1469–1487

Махмуд хаан

محمود خان 1487–1508

Ахмед Алак

احمد الاچ 1487–1503

Мансур хаан

منصور خان 1503–1508

Мансур хаан

منصور خان 1508–1514

Султан Саид хаан

سلطان سعید خان 1514–1533

Мансур хаан

منصور خان 1514–1548

Абд ар Рашид хаан

عبد الرشید خان 1533–1560

Шах хаан

شاہ خان 1543–1560

Абдул Карим хан(Яркенд)

عبد الکریم خان 1560–1591

Мухаммед султан (Могулстан)

محمد سلطان1592-1609

Шуджа ад-дин Ахмад хаан

شجاع الدین احمد خان

1609-

1618

Абул Мухаммад хан (Турфан)

ابوالمحمد خان 1570

Сүфи хаан (Турфан) خان صُوفِيّ‎1570

Дөчин Дөрвөн хоёрын Монгол Улс (1370-1691)[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Билэгт (Аюушридар) хаан (1370-1378) — 9 жил хаан суув. Умард Юань Улсын Тогоонтөмөрийн хүү.
 2. Усхал (Төгстөмөр) хаан (1378-1388) — 11 жил хаан суув. Умард Юань Улсын Аюушридарын дүү.
 3. Зоригт хаан (Есүдэр) (1388-1391) — 4 жил хаан суув. Аригбөх хааны хойчис.
 4. Энх хаан (1391-1394), Зоригт хааны хүү. Алтан товч болон Мин улсын түүхэнд нэр гардаг.
 5. Элбэг нигүүлсэгч хаан (Нигүүлсэгч цолтой) (1394-1399), Аюушридар хааны хүү?
 6. Гүнтөмөр хаан (1399-1402), Элбэг хааны хүү юмуу Аригбөхийн удам гэж үздэг.
 7. Өрөгтөмөр хаан (Үгэчи хашха) (1402-1408), Өгэдэйн удам гэж үздэг.
 8. Өлзийтөмөр хаан (Буяншир) (1408-1412), Элбэг хааны хүү.
 9. Дэлбэг хаан (1412-1415), Аригбөхийн удам гэж үздэг.
 10. Ойрадай хаан (1415-1425/1417?), Аригбөхийн удам гэж үздэг.
 11. Адай хаан (1425-1438), Хасарын удам юмуу Өрөгтөмөр хааны хүү?
 12. Тайсун хаан (Тогтоабух) (1434-1452), Элбэг хааны дүү Дүүрэнтөмөр Хархуцаг тайжын хүү Ажай тайжын ахмад хөвгүүн.
 13. Агваржин хаан (Жонон) (1453), Тайсун хааны дүү эсвэл ойр төрлийн хүн.
 14. Эсэн хаан (1453-1454), Ойрадуудын захирагч (Тайш). Тогоон тайшийн хүү.
 15. Махагүргис хаан (Үхэгт хаан цолтой) (1454-1465), Тайсун хааны хүү.
 16. Молон хаан (1465-1466), Тайсун хааны Горлосын Алтайхан хатнаас төрсөн.
 17. Мандуул хаан (1463-1467/1475-1479), Ажай тайжын ойрад хатнаас төрсөн.
 18. Батмөнх Даян хаан (Даян хаан цолтой) (1470/1480-1517), Баянмөнх жононгийн хүү.
 19. Барсболд хаан (Жонон) (1517-1519)
 20. Боди Алаг хаан (1519-1547)
 21. Дарайсүн Гүдэн хаан (Гүдэн хаан цолтой) (1547-1557)
 22. Түмэн засагт хаан (1557-1592)
 23. Буян сэцэн хаан (Сэцэн хаан цолтой) (1592-1603)
 24. Лигдэн хутагт хаан (Хутагт суут Чингис даймин сэцэн, зүгүүдийг тийн бөгөөд ялгуугч бала чакраварти, дай тайсун, тэнгэрийн тэнгэр, дэлхий дахины хурмаст, алтан хүрдэнийг орчуулагч номын хаан цолтой)[1] (1604-1634)

Хаан суусан байж болзошгүй хүмүүс[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Муулихай ван (1466-1470), Отчигины удам.
 2. Баянмөнх жонон (1470-1472), сүүлд авга өвөг Мандуул хаанд суудлаа тавьж өгсөн гэж Алтан товчид өгүүлдэг.
 3. Эжэй хаан (1634-1635), Лигдэн хааны ахмад хүү.

Түмэдийн хаад[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Алтан хаан (1542-1581)
 2. Сэнгэдүүрэн сэцэн хаан (1582-1586)
 3. Намудай сэцэн хаан (1586-1607)
 4. Бошигт сэцэн хаан (1607-1627)

Ордосын хаад[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Бошогт сэцэн жонон хаан[2] (1614-1624)
 2. Сэрэн эрдэнэ хунтайж[3] (1626)
 3. Ринчэн сэцэн жонон хаан[4] (1627-1630, 1634-1635)
 4. Туба тайсун жонон (1630-1634)

Харчины хаад[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Байсахал хүндүлэн хаан (1542-1572): Барсболд хааны хөвгүүн.
 2. Байхудай хөндлөн хаан (1572-1629): Байсахал хааны ахмад хөвгүүн Байсанхур үйзэн тайжийн хөвгүүн.

Халхын хаад (1586-1691)[засварлах | кодоор засварлах]

Түшээт хаан[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Абтай очирай сайн хаан (1586-1588)
 2. Эрээхий мэргэн хаан (1588-?)
 3. Гомбодорж түшээт хаан (?-1653)
 4. Чахундорж түшээт хан (1653-1698)

Засагт хаан[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Лайхур хаан (1590-1596)
 2. Субадай засагт хаан (1596-1650)
 3. Норов бишрэлт хаан (1650-1661)
 4. Чуумэргэн засагт хаан (1661)
 5. Ванчиг засагт хаан (1661-1662)
 6. Цэнгүүн засагт хаан (1662-1685)
 7. Шар засагт хаан (1685-1688)
 8. Цэвээнжав засагт хан (1688-1732)

Сэцэн хаан[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Шолой сэцэн хаан (1624-1653)
 2. Бабу сэцэн хаан (1653-1683)
 3. Норов сэцэн хаан (1683-1687)
 4. Равдан илдэн (1687-1688)
 5. Өмэхэй сэцэн хан (1688-1709)

Хотгойдын Алтан хаан[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Шолой убаш хунтайж, алтан хан (1587?-1627)
 2. Бадма Эрдэнэ хунтайж, алтан хан (1627-1657)
 3. Ринчин сайн хунтайж, алтан хан (1657-1686)

Зүүнгарын улс[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Эрдэнэ баатар хунтайж (1634-1653), Хархул догшин ноёны хүү.
 2. Сэнгэ хунтайж (1653-1671), Эрдэнэбаатар хунтайжын хүү.
 3. Галдан бошигт хаан (1671-1697)
 4. Цэвээнравдан зоригт хунтайж (1697-1727), Сэнгэ хунтайжын хүү.
 5. Галданцэрэн хунтайж (1727-1745)
 6. Цэвээндоржнамжил хунтайж (1745-1750)
 7. Лхамдаржаа хунтайж (1750-1753), Галданцэрэнгийн бага хатнаас төрсөн.
 8. Даваач хунтайж (1753-1755), Их Цэрэндондовын удам.

Хошуудын ханлиг[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Төрбайх Гүш хаан (1642-1655), Хасарын хойчис
 2. Даян Очир хаан (1655-1668)
 3. Гончиг Далай хаан (1668-1698)
 4. Ванжил хаан (1698)
 5. Лхазан хаан (1698-1717)

Халимагийн хант улс[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Хо өрлөг (?-1644)
 2. Шүхэр Дайчин (Шихир Дайчин), (1644-1661)
 3. Пунцаг хан (1661-1672)
 4. Аюук хан(Аюук, Аюуки, Аюка), (1672-1724)
 5. Цэрэндондог хан (1724-1735)
 6. Дондог-Омбо хан (1735-1741)
 7. Дондогдаш хан (1741-1761)
 8. Убаши хан (Убаш, Увш) (1762-1771)

Олноо Өргөгдсөн Монгол Улс[засварлах | кодоор засварлах]

Мөн үзэх[засварлах | кодоор засварлах]

Эшлэл[засварлах | кодоор засварлах]

 1. "Монгол улсын түүх" УБ., 2003. Гутгаар боть. тал 58
 2. ., Саган сэцэн (2006). Эрдэнийн товч. Улаанбаатар: Соёмбо принтинг. p. 169.{{cite book}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
 3. ., Саган сэцэн (2006). Эрдэнийн товч. Улаанбаатар: Соёмбо принтинг. p. 169.{{cite book}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
 4. ., Саган сэцэн (2006). Эрдэнийн товч. Улаанбаатар: Соёмбо принтинг. pp. 174–175.{{cite book}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)