Монгол хаадын ургийн хэлхээ

1.Бөртэ Чино————————————Гуа Марал
2.Батцагаан'
3.Тамача
4.Хоричар мэргэн
5.Уужим буурал
6.Саль хачау
7.Их нүдэн
8.Шинэсочи
9.Харчу
10.Боржигидай мэргэн————————————Монголжин-гуа
11.Торголжин баян————————————Борогчин-гуа
   _____↓__________
  ↓        ↓
12.Дува сохор   Добу мэргэн—————————————Алун Гуа
    _______________↓_________________________________________________
    ↓        ↓       ↓        ↓         ↓
  Бэлгүнүтэй   Бүгүнүтэй   Буха хатаги   Бухату салжи   13.Бодончар мунхаг
                     _______________________________|
                     ↓
                14.Барим ширату Хабич баатар15.Мэнэнтудун
      ______________________________↓______________________________________
     |     ↓      ↓      ↓      ↓     ↓     ↓
     |    Хачин    Хачау   Хачула    Харалдай  Хачиун  Начинбаатар          
     |
     |
     ↓
   16.Хачи хүлэг——————————Намулун
     |_____________________________________
                        ↓
                      17.Хайду
               __________________↓___________________________________
               ↓                   ↓        ↓ 
           18.Байшинхор догшин        Чарахай Линху  Чаужин ортогай
               ↓                   ↓
          19.Тумбинай сэцэн           Сэнгүм билгэ
            ______↓___________             |
           ↓         ↓             |
        20.Хабул хаан      Сэмсэчүлэ         |
           |          ↓            |
           |         Бүлтэчү баатар       ↓
           |                   21.Амбагай хаан
 _____________________↓______________________________________________________
↓          ↓      ↓     |   ↓     ↓       ↓
Охинбархаг  Бартан баатар Хутагт монхор |  Хулан    Хадаан  Тодойн отчингин
    ↓         |     ↓   |    ↓
   Хутагт жүрхи     |    Бүри бөх |  Их цэрэн
   _____↓_____     |         |___________________     
  ↓      ↓     |                   ↓
22.Сача бэхи  Тайчу   |                 Хутула хаан
             |                _______↓__________________
      ______________↓______________________     ↓      ↓       ↓
      ↓    ↓    ↓          |    Зочи     Хирмау   Алтан
    Мэнгэтү  Нэгүүн  Даридай отчигин    |
    хиан   тайш              |
                         ↓
            Өүлэн————————————23.Есүхэй баатар————————————Сочигил
     ______________________↓__________________    ____↓____
    ↓      ↓     ↓     ↓     ↓   ↓     ↓ 
    |    Хасар  Хачиун  Тэмүгэ  Тэмүлэн  Бэгтэр  Бэлгүтэй
    |__________________________________                                
                      ↓
            24.Чингис хаан Тэмүжин————Бөртэ үжин
               (1162-1189-1227)          
            ________________________↓______________________________________________
            ↓              ↓          |           ↓
          Зүчи (1183-1227)     Цагаадай (1185-1242)    |        Тулуй (1193-1232)          
            ↓              ↓          |           |
          - Бат хан          - Мутуган        |           |
          - Бэрх           - Бүри          |           | 
          - Тангуда          - Мочи          |           |
          - Цобай           - Есөнмөнх        |           |
          - Хонх-Очир         - Баядар         |           |
          - Бэрх-Очир         - Шимүнэ         ↓           |
                                 Өгэдэй хаан         |
                 _____________________________________↓_______        |
                 ↓        ↓       ↓       ↓       |
               Гүюг хаан    Годун     Хүдэн      Хүчү       |                                                
          ________________ _________________________________________________________↓
          ↓       ↓     |      ↓           ↓
         Мөнх хаан  Хүлэгү ил хан |     Мөгэ         Аригбөх
       (1208-1251-1258)        |                  |
                       ↓                  |
                 Монголын Их Юан Гүрний хаан          | 
                 Хубилай хаан(1216-1260-1294)          |
            ______________________↓________________________      |
           ↓        ↓       ↓        ↓     |
         Дорж хунтайж    Номхон     Чингим    Мангала     |
                ______________________↓________________     |
                ↓           ↓        ↓     |
               Гамала        Дармaбала  Төмөр Өлзийт хаан |
                           |     (1265-1294-1307) |
                |      __________↓________________     |
                |      ↓              |     |
                |   Хайсан хүлэг хаан         |     |
                |   (1281-1307-1311)         ↓     |
                |      |       Аюурбарбад буянт хаан |
                |      |         (1285-1312-1320)  | 
                |      |             ↓     |
                |      |        Шадбал гэгээн хаан  |
                ↓      |        (1303-1321-1324)  |
          Есөнтөмөр хаан     |                  |
          (1293-1324-1328)    |                  |
                ↓      |                  |
          Аригиба хаан(1328)   |                  | 
                      |                  |
                ____________↓____________            |
                ↓             |            |
              Хүслэн хаан          |            |
              (1328-1329)          ↓            |
                |          Тугтөмөр хаан         |
                |         (1303-1328-1332)        |  
         _____________↓__________________________            |
         ↓                    |           |       
     Ринчинбал хаан                 ↓           |
  (1325-1332-1сар болоод алагдсан)       Тогоонтөмөр хаан        |
                         (1320-1333-1370)        |
                      _______________↓__________      |
                     ↓             |      |
                   Аюушридар хаан         ↓      |
                   (1370-1378)      Төгстөмөр хаан    |
                                (1378-1388)    | 
                      |                   |
                                         |
                      |                   |
            Улс төрийн бутралын үеийн Монгол Улсын хаанЕсүдэр
                      |              (1359-1389-1391)
                                        ↓
                      |                 Энх хаан
                                      (1391-1394)
                      |   
                      ↓              
                Элбэг нигүүлсэгч хаан           
                 (1362-1394-1399)                 
                      |         Гүнтөмөр хаан
                      |         (1377-1400-1402)
                      |
                      |         Өрөгтөмөр хаан
                ___________|__         (1402-1408)
                |       ↓        
                |   Өлзийтөмөр хаан        |
                |   (1378-1408-1411)       |
         Хархуцаг дүүрэн хунтайж                 
                |        Дэлбэг хаан     |    
                |       (1395-1411-1415)   |  
            Ажай тайж
                |        Ойрадай хаан    |
                |        (1415-1425)    |
                |                  ↓ 
                |                Адай хаан
                |              (1400-1425-1438)
                |_____________________________________________
                ↓            |           |
             Тайсун хаан         ↓           |
            (1424-1439-1452)     Агваржин хаан        |
                |         (1452-1453)        ↓
                |            |        Мандуул хаан
    Эсэн тайш       |            |       (1438-1475-1479)
    (1453-1454)      |            |       
           __________↓________        |       
          |          ↓        |
          ↓        Махагүргис хаан   |
        Молон хаан     (1446-1455-1456)   |
       (1437-1456-1462)              ↓
                         Хар хуцаг хунтайж-----Цэцэг бэйжБаянмөнх жонон—————————————Шихэр тайхуБатмөнх Даян хаан
                        (1464-1470-1517)
   _______________________________________________↓_________________________________
   ↓    ↓   |   ↓    ↓     ↓    ↓    ↓   ↓   ↓     ↓
  Төрболд УлсболдАрсболд Очирболд Алчуболд Убсанж Ариболд Гэр-од Гэр-Болд Гэрсэнз      
      |  Барсболд хаан жонон                                       - Ашихай
      |   (1488-1517-1519)                                      - Ноёнтой
      |       ↓                                          - Онохуй
      |    - Гүнбилэг жонон                                      - Амин дураль
      |    - Мэргэн жонон                                       - Дарь
      |    - Алтан хан                                        - Далдан     
      |    - Лабу тайж                                        - Саму
      ↓__________________________________
                       ↓
                 Боди Алаг хаан(1498-1520-1547)
                        
          __________________________↓__________________________
         ↓      ↓       ↓      ↓       ↓
         Умаду   Гүнг    Дарайсүн Гүдэн  Хөхөчи    Отгон     
                   (1520-1548-1557)
           ________________________↓_________________________
          ↓          ↓       ↓        ↓
      Түмэн засагт хаан     Хожту     Үйзэн     Тайзун
      (1539-1558-1592)
          |_________________________________________
                               ↓
                             Буян сэцэн хаан(1555-1593-1603)
                         _____________↓___________
                        ↓             ↓
                      Мангас тайж        Мэргэн тайж
                        ↓          
                     Лигдэн хаан(1588-1603-1634)