Эдогийн эрин

Эдогийн эриний (Япон: 江戸時代, 16031868) шинэчлэлээр одоогийн токио хотын үндэс суурь тавигдсан.