Юстын район

Юстын район (орос хэл бичгээр Юстинский район, халимаг аялгуу бичгээр Юстан район) — ОХУ-ын Бүгд Найрамдах Халимаг Улс (БНХалУ)-ын район (монголчловол хошуу гэх юмуу аль эсвэл аймаг гэнэ).