Янь-Юний 16 жөү

Хүрэн нь Хятан улс, шар нь Хожуу Жинь

Янь-Юний 16 жөү (хят: 燕云十六州; пиньинь: Yānyún Shíliù Zhōu) хэмээх нь Киданчуудын дэмжлэгээр хаан ширээнд суусан Хожуу Жинь улсын эзэн хаан Ши Жинтан 938 онд Киданд алба төлж Хэбэй ба Шэньси мужийн хойд хэсгийн 16 жөүг кидан улсад өгчээ. Эдгээр 16 жөү нь өнөөгийн Хэбэй мужийн хойд хэсэг, Шэньси мужийн зүүн хойд хэсэг газрыг хамарч байсан. 938 онд Юйжөү буюу Бээжинг Өмнөд нийслэл, Юньжөү буюу Датон хотыг Баруун нийслэл болгожээ. Түүхэнд энэ газрыг Кидан улсын Янь Юнь-ий 16 жөү, эсвэл Юй Жигийн 16 жөү (хят: 幽蓟十六州; пиньинь: Yōujì Shíliù Zhōu) гэж тэмдэглэх болсон. Юйжөүг зарим тохиолдолд Яньжөү (燕州) гэж нэрлэж байсан.

Тойм[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Юйжөү(幽州): Бээжин хот
 2. Юньжөү(云州): Датон хот
 3. Шүньжөү(顺州): Бээжингийн Шүнь И дүүрэг
 4. Рүжөү(儒州): Бээжингийн Яньчин дүүрэг
 5. Танжөү(檀州): Бээжингийн Миюнь дүүрэг
 6. Жижөү(蓟州): Тяньжин хот
 7. Жуожөү(涿州): Хэбэй мужийн Жуожөү хот
 8. Инжөү(瀛州): Хөбэй мужийн Хөдун хот
 9. Можөү(莫州): Хөбэй мужийн Рэньчиү хот
 10. Синьжөү(新州): Хөбэй мужийн Жуолу шянь
 11. Гүйжөү(妫州): Хөбэй муж, Хуалай шянь
 12. Ужөү(武州): Хөбэй муж, Сюаньхуа хот
 13. Южөү(蔚州): Хөбэй муж, Вэй шянь
 14. Инжөү(应州): Шэньси муж, Ин шянь
 15. Хуаньжөү(寰州): Шэньси муж, Шуожөү хотын зүүн хагас
 16. Шуожөү (朔州): Шэньси муж, Шуожөү хот

Холбоотой хуудас[засварлах | кодоор засварлах]