Яшилтын район

Яшилтын район (орос хэл бичгээр Яшалтинский район, халимаг аялгуу бичгээр Яшлтан район) — ОХУ-ын Бүгд Найрамдах Халимаг Улс (БНХалУ)-ын район (монголчловол хошуу гэх юмуу аль эсвэл аймаг гэнэ).