Өгөгдлийн бүтэц

Хэш хүснэгт

Компьютерийн шинжлэх ухаанд Өгөгдлийн бүтэц гэдэг нь өгөгдлийг үр ашигтай ашиглах боломжтой байдлаар хадгалах буюу зохион байгуулахыг хэлнэ. Өөр өөр төрлийн өгөгдлийн бүтцүүд нь өөр өөрийн гэсэн тусгай үүрэгтэй болон давуу талтай байдаг.

Жишээ нь tree нь өгөгдлийн сан зохион байгуулахад илүү тохиромжтой байдаг бол хэш хүснэгт нь хөрвүүлэгчдэд тодорхойлогч хайх зорилгоор ашиглагддаг.

Өгөгдлийн бүтцүүд нь их хэмжээний өгөгдлүүдийг үр ашигтайгаар зохион байгуулах зорилготой жишээ нь: томоохон хэмжээний өгөгдлийн сан болон интернэт хаяглалтын үйлчилгээнд ашигладаг. Аливаа нэгэн үр ашигтай алгоритмийг зохион байгуулахад зөв өгөгдлийн санг ашиглах нь чухал. Зарим нэгэн программчиллийг загварчилахдаа алгоритм гэхээсээ илүүтэйгээр өгөгдлийн санг түлхүү ашигладаг. Хадгалах болон дуудаж ашиглах үйлдлүүд нь Үндсэн болон хоёрдогч санах ойн аль алинд нь ашиглагдаж болно.

Энгийн өгөгдлийн бүтцүүд[засварлах | кодоор засварлах]