Ёнжу ван

Ёнин (солонгосоор 영조, төрсөн нэр нь 이금 буюу И Кым; 1694–1776) — Чусонь улсын 21-р эзэн ван. Тэрээр ах Кёнжун вангийн хаан өвийг залган авч, 52 жил (1724-1776) хаанчлаад ач хөвүүн Чонжу ванд залгуулжээ. Тэр Күнзийн суртлыг дээдэлж байв. Түүний эх нь харц гаралтай Чүэ Сүгбин (Choi Sukbin) байсан бөгөөд эцэг Сүгжун вангийн бага хатан байжээ.

Өмнөх
Кёнжун ван
Чусонь улсын ван
1724-1776
Дараах
Чонжу ван