Кёнжун ван

Кёнжун (солонгосоор 경종, төрсөн нэр нь 이윤 буюу И Юнь; 1688–1724) — Чусонь улсын 20-р эзэн ван. Тэрээр эцэг Сүгжун вангийн хаан өвийг залган авч, 4 жил (1720-1724) хаанчлаад дүү Ёнин ванд залгуулжээ. Түүний үед ордны тэмцэлтэй байв.